حساب کاربری

7 + 5 =
عبارت ریاضی را حل کنید. مثال: 1 + 2 = در پاسخ بنویسید 3