حساب کاربری

14 + 1 =
عبارت ریاضی را حل کنید. مثال: 1 + 2 = در پاسخ بنویسید 3