حساب کاربری

1 + 14 =
عبارت ریاضی را حل کنید. مثال: 1 + 2 = در پاسخ بنویسید 3